Strony

Yahara Mikio

"Karate nie ma filozofii. Moją filozofią jest znokautować przeciwnika."

"Karate has no philosophy. My philosophy is to knock my opponent out."

Profil Mikio Yahary (The Shotokan Way)

Mikio Yahara jest jednym z największych, którzy wyszli z gniazda szerszeni, albo jak kto woli Programu Instruktorów JKA. Jego reputacja została zbudowana na doskonałych umiejętnościach, zaciekłym duchu walki i podejściu do Budo, które jest rzadkością. Jednocześnie budzi podziw i strach, a ci którzy z nim trenowali opowiadają jak jest uzdolniony czy błyskotliwy, albo jak potrafi być przerażająco brutalny.
Z którejkolwiek strony by się nieprzyjrzeć, rzeczą której nie można zanegować jest to, że Yahara jest prawdziwym pionierem Karate Shotokan, ale także niezachwianym wiernym i lojalnym propagatorem filozofii Budo.
W świecie gdzie karate staje się coraz bardziej usportowione, Sensei Yahara utrzymuje swoją pozycję niezbędną dla dziedzictwa Karate. Jest również rzadkim rodzajem karateki, który jest zdeterminowany by duch Budo był znaczną częścią treningu karate.

Mikio Yahara, urodził się w 1947r., w prefekturze Ehime. jest absolwente Uniwersytetu Kokushinkan, gdzie udał się by przejść niesławny kurs instruktorski JKA.Yahara również był sławny za swoje fantastyczne sukcesy na zawodach, zarówno w kata jak i kumite. Masatoshi Nakayama opisał go w serii Best Karate jako fantastycznego wojownika, "Odważny do szaleństwa styl walki Mikio Yahary wprawia w zdumienie publiczność oglądającą jego turniejowe pojedynki."

Jest również sławny za swoje niezwykłe wykonanie Unsu, które jest atletyczne, potężne i kipiące energią.
W 2000 roku Yahara założył własną organizację - Karatenomichi World Federation, która z sukcesem zakłada swoje szkoły na całym świecie. Organizacja jest zbudowana wedługi idei "jednego zabójczego ciosu" ("one hit one kill") i dąży do perfekcyjnego wykonania technik karate by trafić tym ciosem.

Jakąkolwiek masz opinię na temat Yahary, nie możesz zaprzeczyć jego znaczenia w świecie Karate i tego, że jego nauki już zawsze będą uważane za przełomowe.

"Mikio Yahara is one of the greats to have come out of the Hornets nest, or the JKA Instructor Programme. His reputation is built upon excellent skill, fierce fighting spirit and a Budo attitude that few possess. He is both awe inspiring and quite frightening, and those who train with him either seem to comment on how skilled and brilliant he is, or how terrifyingly brutal he can be.
Whichever side of the fence you sit, one thing you cannot deny is that Yahara is truly a pioneer of Shotokan Karate, but also a stanch believer and loyal continuer of the Budo philosophy.
In a world where karate is increasingly becoming sportified, Sensei Yahara holds a place that is vital to the heritage of Karate, and he is of a rare breed of karateka who are determined to keep the Budo spirit very much a part of the karate training.
Mikio Yahara, born in 1947, in Ehime prefecture, graduated from Kokushinkan University where he went on to enrol on the infamous JKA instructor’s course.
Yahara has also been famed for his fantastic competition success, in both kata and kumite, being recognised by M.Nakayama in his best Karate series as a fantastic fighter, where it was said ‘Mikio Yahara is a karateka whose daredevil style of fighting in the midst of a heated contest leaves spectators breathless’.
He has also been famed for his brilliant performance of ‘Unsu’, which is athletic, powerful and brimming with energy.
In 2000, Yahara established his organisation, Karatenomichi World Federation, which has successfully extended to have schools throughout the world. The organisation is built upon the concept of ‘one hit one kill’, and desire to perfect the karate techniques in order to deliver the killing blow.
Whatever your opinions of Yahara, you cannot deny his significance in the world of Karate, and that his teachings will remain critical forever. "

The Best Karate - Masatoshi Nakayama
Sensei Yahara Mikio pojawia się w serii w trzech rozdziałach o Kumite, oraz prezentuje kata Unsu.


Kumite I s. 58
"Mikio Yahara [...] potrafi błyskawicznie zmieniać techniki (henka waza) czym często zaskakuje swoich oponentów. Yahara jest specjalistą od shobu-zuyosa, czyli 'wyrywanie zwycięstwa z paszczy klęski'"


Kumite II - Techniki poświęcenia, s. 86
"Odważny do szaleństwa styl walki Mikio Yahary wprawia w zdumienie publiczność oglądającą jego turniejowe pojedynki. Na porządku dziennym są u niego przewroty i zupełne zwroty akcji, ciągłe zmiany pomiędzy atakiem i obroną, nożyce i tym podobne wyczyny. Choć główną bronią Yahary są kopnięcia, to z równą skutecznością posługuje się on również bogatym arsenałem technik ręcznych. Jak wynika z jego doskonałych rezultatów na zawodach, jest to zawodnik niezwykle wszechstronny, stosujący do pokonania przeciwników zarówno ciosy jak i kopnięcia.

Gdy wydaje się, że za moment zaatakuje ciosem prostym, nagle uderza uraken-uchi lub jeszcze inną techniką. W zależności od sytuacji, dystansu, pozycji i ruchów przeciwnika, uderzenie może zmienić się w kopnięcie i na odwrót. Takie umiejętności są zawsze wynikiem ciężkiego codziennego treningu, podczas którego tai-sabaki i podstawowe techniki są stopniowo akumulowane, by stanowić fundament dla bardziej skomplikowanych ruchów.

Najbardziej spektakularną techniką Yahary są nożyce, kani-basami. Jego umiejętność idealnego wykorzystania okazji i determinacja , z jaką wykonuje tę technikę są naprawdę wyjątkowe. Kani-basami  (kleszcze kraba) to technika należąca do grupy sutemi waza, technik poświęcenia, których nie można wykonywać bez pełnego zaangażowania. Tym większe uznanie należy się Mikio Yaharze, który jest w stanie działać z odpowiednim nastawieniem umysłu, wyrażającym się w powiedzeniu 'zrób to lub zgiń'."

Artykuł poświęcony Yaharze (zawiera informacje o sławnej walce z 34 członkami Yakuzy)
Samuraj w Shirokanedai