Strony

Członkostwo w KWF Poland

KWF Poland jest otwarte na współpracę z innymi klubami organizacjami,  które chcą poznać i rozwijać "Dynamiczne karate" Senseia Mikio Yahary. 
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nasza organizacją, albo chcesz aby Twój klub był członkiem KWF Poland, wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail: kwf.poland@gmail.com

W mailu prosimy o podanie: 
1. Nazwy klubu (wraz z formą prawną),
2. Adresu siedziby klubu,
3. Numeru kontaktowy, 
4. Adresu strony www.
5. Imię i Nazwisko głównego instruktora klubu (wraz z posiadanym stopniem),
6. Z jakiej organizacji pochodzą stopnie uczniowskie i mistrzowskie posiadane przez członków klubu, 
7. Liczby członków klubu (z podziałem na dzieci/dorośli),
8. Liczby członków klubu ze stopniem mistrzowskim. 

Po otrzymaniu e-maila przedstawiciel KWF Poland skontaktuje się z przedstawicielem klubu pod wskazany w mailu numer telefonu w celu podjęcia dalszych kroków związanych z przystąpieniem do organizacji.

Z faktu przynależenie do KWF Poland klub członkowski raz do roku zobowiązany uiścić składkę członkowską.
Ponadto każdy członek klubu należącego do KWF Poland, jest zarazem członkiem KWF z siedzibą w Japonii. Z tego tytułu za każdego członka klubu należy uiścić opłatę licencję indywidualną w wysokości 12 $ (lub równowartość w złotówkach), która zostanie przekazana przez nas na konto KWF w Japonii. 

Jednocześnie wskazujemy, iż jak w przypadku większości organizacji karate na świecie, tak samo w KWF nie ma problemu z uznawaniem stopni mistrzowskich i uczniowskich pochodzących z innych uznanych federacji karate.