Przejdź do głównej zawartości

Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne.

 
KWF Poland przeprowadza egzaminy na stopnie uczniowskie i mistrzowskie dokładnie wg. zasad określonych przez KWF HQ

Egzaminy do stopnia 1 Dan w ramach KWF Poland przeprowadza Główny Instruktor Lars Lassen Sensei. Egzaminy na pozostałe stopnie przeprowadzane są przez uznanych mistrzów KW.F.

Stopnie uczniowskie i mistrzowskie uzyskane z federacji JKA lub od federacji Senseiów wywodzących się z JKA są uznawane przez KWF HQ po przedstawieniu stosownej kopii Dyplomu. 
Stopnie uzyskane poza federacją JKA lub federacjami Senseiów się z niej wywodzących podlegają weryfikacji poprzez przystąpienie do egzaminu. 

Popularne posty z tego bloga

Kolejne stopnie mistrzowskie w KWF Poland

Nowe stopnie KWF Miło nam poinformować, iż w trakcie odbywającej się w ramach II Pucharu KWF Poland, sesji egzaminacyjnej następujące osoby zdały na 1 Dan KWF: 1. Joanna Baran 2. Marek Wojtyna 3. Joanna Jurzak Natomiast na 4 Dan KWF zdali: 1. Mirosław Plata 2. Adam Milczarek

II Puchar KWF Poland

  P uchar Polski KWF Poland  Data: 26-27/11/2022 r.  Miejsce: Hala sportowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock  Opłata: 100 zł/os - za udział (Nie dotyczy osób pełniących obowiązki sędziów).  Harmonogram:  26/11/2022 9.30 -11.00 seminarium dla pasów 9-6 kyu  z Marco Fanicchi Sensei  11.30-13.00 seminarium dla pasów od 5 kyu w górę  z Marco Fanicchi Sensei  13.15-14.15 szkolenie sędziowskie z Marco Fanicchi Sensei   27/11/2022  9:00 - 16:00 - II Puchar KWF Poland* * w przypadku niezgłoszenia przez kluby sędziów, a co za tym idzie niemożności obsadzenia wszystkich 3 tatami, godzina zakończenia zawodów może się przedłużyć.   Rejestracja zawodników (na formularzu) do 18/11/2022 r. wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty startowej na konto KWF Poland: 14 1090 1492 0000 0001 4675 9272 Nie będzie możliwości zarejestrowania zawodników po tym terminie.  Sędziowie: Celem sprawnego i terminowego przeprowadzenia zawodów pr