Strony

Wymagania egzaminacyjne

KWF Poland przeprowadza egzaminy na stopnie uczniowskie i mistrzowskie dokładnie wg. zasad określonych przez KWF HQ

Egzaminy do stopnia 1 Dan w ramach KWF Poland przeprowadza Główny Instruktor Lars Lassen Sensei. Egzaminy na pozostałe stopnie przeprowadzane są przez uznanych mistrzów KW.F.

Stopnie uczniowskie i mistrzowskie uzyskane z federacji JKA lub od federacji Senseiów wywodzących się z JKA są uznawane przez KWF HQ po przedstawieniu stosownej kopii Dyplomu. 
Stopnie uzyskane poza federacją JKA lub federacjami Senseiów się z niej wywodzących podlegają weryfikacji poprzez przystąpienie do egzaminu.