Strony

Lars Lassen

Główny instruktor KWF Poland
Chief instructor KWF Poland
Sensei Lars Lassen 7 DAN KWF 
Sensei Lars Lassen urodził się w 1956 r.  Naukę Kung-fu rozpoczął w wieku 12 lat, a już w wieku lat 16 prowadził swoją własną szkołę Kung-fu w Horsens w Danii. W 1985r. zaczął trenować Shotokan Karate w SKIF. W roku 1987 uzyskał stopień shodan od Shihan Hirokazu Kanazawa (10 dan). Obecnie posiada stopień 7 dan w KWF - Karatenomichi World Federation. Sensei Lars Lassen trenuje i uczy w wielu krajach.  Nieustannie rozwija swoje umiejętności  i technikę.  Kilkakrotnie trenował w Japoni, a w okresie marzec-kwiecien 2014 w kwaterze głównej KWF w Tokio pod okiem  Mistrza Mikio Yahara (10 dan), jego asystenta Mistrza Akihito Isaka (8 dan) oraz Mistrza Sakae Ibusuki (8 dan), który był bezpośrednim uczniem Gichin Funakoshi.

Translation to english:
Sensei Lars Lassen was born 1956. He started Kung-fu training in age of 12, and when he was 16 he had his own Kung-fu school in Horsens, Denmark. In 1985 he started training of Shotokan Karate in SKIF. In 1987 he got shodan by Shihan Hirokazu Kanazawa (10 DAN). Actually he has 7th Dan in KWF - Karatenomichi World Federation.
Sensei Lars Lassen trains and teaches in many countries. He is always developing his skills and techniques. Several times he was training in Japan, and in march-april period of 2014 also in KWF Headquarter in Tokio, under Master Mikio Yahara (10 DAN), his assistant Master Akihito Isaka (8 DAN), and Master Sakae Ibusuki (8 DAN), who has been student of Gichin Funakoshi himself.