Strony

Artykuły

Zapraszamy do lektury artykułów w języku angielskim.
(z czasem planujemy tłumaczenia)

Yahara Mikio - Wywiad
Gekkan Karatedo "Monthly Karate" Japan
Yuko Kallender-Umezu, Paul Kallender-Umezu
http://www.theshotokanway.com/yaharainterviewp1.html cz.1
http://www.theshotokanway.com/yaharap2.html cz. 2

Yahara Mikio - Kihon
Gekkan Karatedo "Monthly Karate" Japan
Yuko Kallender-Umezu, Paul Kallender-Umezu
http://www.theshotokanway.com/yaharakwfkihonp1.html cz.1

Sensei Yahara Mikio podbija Moskwę
Alar Pollu - JKA Estonia
http://www.karatenomichi.ru/articles/article/5.html

Powyższe artykuły w postaci skanów
https://seikenkarate.wordpress.com/

Wywiad z Yahara Mikio, KWF Chief Instructor, 8. DAN
Alexander Chichvarin, Oleg Larinov - Przedstawiciel Prasowy KWF Rosja
http://www.karatenomichi.ru/articles/interview/9.html